TRADITIONS ! Ou ” Dans la tradi­tion, tout est bon.” Ah bon ?